Backman Trummer Group

Stevenalle uutta varastotilaa Turkuun

Turun sataman ytimessä sijaitseva varasto S180 on käynyt talven aikana läpi perusteellisen remontin. Korjaushanke tuli ajankohtaiseksi, kun Stevena Oy vuokrasi tilat Turun satamayhtiöltä pitkäaikaisella, kymmenen vuoden sopimuksella. Korjaustöiden yhteydessä kiinteistön lattiat ja väliseinät uusittiin ja tilat päivitettiin kauttaaltaan vastaamaan mm. irtolasteille asetettuja hygieniavaatimuksia. Uudistetussa varastossa Stevenalla on nyt tarjota asiakkailleen kolme 1000 neliömetrin ja kaksi […]

Stevenalle Naantaliin uusi täysautomaattinen säkityskone

Stevena Oy:n Naantalin toimipisteessä otettiin alkuvuodesta käyttöön uusinta tekniikkaa edustava täysautomaattinen säkityskone. Italialaisvalmisteinen kone korvaa kaksi vanhempaa konetta, joiden kapasiteetti ei enää riitänyt vastamaan säkityspalvelujen kasvanutta kysyntää. Stevenan henkilökunnalta kone sai nimekseen Pavarotti, mikä alkuperämaan lisäksi viittaa vaikuttavaan suorituskykyyn. Uusi säkityskone sijoitettiin satama-alueenulkopuolelle, Stevenan sisaryhtiö BT-Logistoren tiloihin. Se soveltuu minkä tahansa irtolastituotteen säkittämiseen. Tällä hetkellä […]

Uusikaupunki panostaa Hepokarin sataman logistiikkapalveluihin

Hepokarin satama Uudessakaupungissa on tärkeä linkki alueensa teollisuuden logistiikkaketjussa. Sataman rahtiliikenne on hyvin tuontipainotteista. Sen kulmakiviä ovat metallit, rehuraaka-aineet ja sooda. Vientirahdin ykköstuotteena ovat autot. Hepokarin vuosivolyymi on nykyisellään noin 200 000 tonnia. Lähialueen uusien teollisuushankkeiden myötä sekä tuonti- että vientirahtimäärät tulevat kasvamaan voimakkaasti ja käsiteltäväksi tulee kokonaan uusia tuotteita. Satama valmistautuu kasvuun varastokapasiteettiaan kasvattamalla. […]

Ahtauspäällikön työ vaatii kokonaisuuksien hallintaa

Laivojen lastaus ja purkaus vaatii monien osien yhteensovittamista. Tiukat aikataulut ja yksittäisiin rahtilajeihin liittyvät erityisvaatimukset ovat alan arkipäivää. Ahtauspäälliköltä prosessi edellyttää johtamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa. Stevena Oy:n ahtauspäällikkö Aku Suikkanen tuntee työn haasteet 20 vuoden kokemuksella. Toimintaa neljässä satamassa Aku Suikkanen on toiminut työnjohtajana ja operatiivisena johtajana Stevena Oy:llä Turun, Naantalin, Uudenkaupungin ja Haminan satamissa […]

Stevena Oy on osa Backman-Trummer Groupia