Stevenan menestys perustuu osaavaan ja työhönsä hyvin motivoituneeseen henkilöstöön. Meillä on mukava käydä töissä. Siksi hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on tärkeimpiä tavoitteitamme.

Ahtaajaksi

Stevenan merkittävin työntekijäryhmä on ahtaajat, jotka työskentelevät laivojen lastaus- ja purkaustöissä sekä terminaaleissamme. Polku ahtaajaksi lähtee tilapäistöiden kautta. Työllistämme vakituisen henkilökuntamme lisäksi tilapäisahtaajia, jotka palkataan aina yhdeksi työvuoroksi kerrallaan. Vakituiseen ahtaajan työsuhteeseen pääsee ainoastaan tekemällä ensin tilapäistöitä. Edellytämme kaikilta ahtaustyöntekijöiltämme hyvää fyysistä kuntoa, muutosvalmiutta, suomenkielentaitoa, paineensietokykyä sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Tarve tilapäisille ahtaajille on jatkuva ja siksi otamme vastaan hakemuksia ympäri vuoden.

Määräaikaiset työntekijät ja harjoittelijat 

Kesälomien ja muiden sijaisuuksien aikaan palkkaamme muutamia määräaikaisia ahtaajia tai terminaalityöntekijöitä parin-kolmen kuukauden jaksoiksi lähinnä Turun ja Naantalin toimipisteeseen. Tarjoamme mielellämme töitä esim. logistiikka-alan opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää työskentelyn opintoihin kuuluvana harjoittelujaksona. Toisinaan alan opiskelijat ovat tehneet opinnäytetyönsä yhteistyössä kanssamme. Hakuaika määräaikaisiin kesätöihin ja harjoittelupaikkoihin on maalis huhtikuu.

Toimihenkilöt ja esimiehet

Stevenan palveluksessa on vain pieni joukko toimihenkilöitä ja esimiestason tehtäviä. Lisäksi näissä tehtävissä vaihtuvuus on melko pieni, joten paikkoja avautuu harvakseltaan. Mahdollisesti avautuvista toimihenkilöiden työpaikoista ilmoitamme yleensä tapauskohtaisesti. Toki avoimia hakemuksia voi lähettää meille vastaisuuden varalle, mikäli uskot, että sinulla olisi jotain erityistä tarjottavaa meille. Vastaanottamamme hakemukset säilytämme puoli vuotta.

Hakeminen

Stevena on ulkoistanut koko rekrytointiprosessin Henkilöstöliiga Oy:lle. Katso tällä hetkellä avoimet työpaikat Henkilöstöliigan sivuilta. Hakemuksia käsitellään pääsääntöisesti kuukausittain. Kaikki ahtaajat ja terminaalityöntekijät palkataan aina suoraan Stevena Oy:n palvelukseen.