Uusikaupunki panostaa Hepokarin sataman logistiikkapalveluihin

Hepokarin satama Uudessakaupungissa on tärkeä linkki alueensa teollisuuden logistiikkaketjussa. Sataman rahtiliikenne on hyvin tuontipainotteista. Sen kulmakiviä ovat metallit, rehuraaka-aineet ja sooda. Vientirahdin ykköstuotteena ovat autot. Hepokarin vuosivolyymi on nykyisellään noin 200 000 tonnia. Lähialueen uusien teollisuushankkeiden myötä sekä tuonti- että vientirahtimäärät tulevat kasvamaan voimakkaasti ja käsiteltäväksi tulee kokonaan uusia tuotteita. Satama valmistautuu kasvuun varastokapasiteettiaan kasvattamalla.

Investointeja elinkeinoelämän ehdoilla

esa-soini

Hepokari on tärkein Uudenkaupungin satamaliikelaitoksen viidestä palasesta. Sen lisäksi liikelaitokseen kuuluvat Yaran teollisuussatama omalla sopimuksella, kaupungin kaksi kalasatamaa ja 1 400 pienvenepaikkaa eri puolilla kaupunkia. Toimisto- ja terminaalirakennusten lisäksi Hepokarin satamalla on kahdeksan varastohallia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14 000 neliömetriä. Varastot on vuokrattu satamaoperaattori Stevenalle, joka hoitaa asiakkuudet teollisuuden suuntaan. Sataman seuraava suuri investointi on 6 000 kuutiometrin öljysäiliö, joka tulee Finnprotein Oy:n soijaöljytehtaan käyttöön. Säiliö valmistuu syksyllä 2013 ja sen kokonaiskustannukset ovat noin miljoona euroa. Satamajohtaja Esa Soinin mukaan rakennushanke on osa investointistrategiaa, jolla kaupunki tukee alueensa elinkeinoelämää.
– Satama on rakennettu teollisuuden tarpeisiin ja sitä myös kehitetään sitä silmälläpitäen, että alueelle saadaan uutta satamasidonnaista teollisuutta. Soijaöljytehdas on tästä hyvä esimerkki, samoin terästuotteiden ja –raaka-aineiden kauppaa harjoittavan Stemcoren tulo Uuteenkaupunkiin, Soini toteaa.
– Rakennamme varastot täsmäinvestointeina siinä vaiheessa, kun käyttötarkoitus on jo tiedossa. Kiinnitämme erityistä huomiota rakenteiden kestävyyteen ja hygieniaan. Voimme tarjota asianmukaiset tilat sekä kappaletavaran että bulkkituotteiden varastointiin, hän määrittelee.

Stevena tärkeä yhteistyökumppani

Backman-Trummer-konsernin tytäryhtiö Stevena Oy on toiminut satamaoperaattorina Hepokarissa vuodesta 1998. Sataman volyymit ovat tänä aikana moninkertaistuneet ja nyt Hepokarissa työskentelee kahdeksan ahtaajaa. Investointien osalta satamalaitos tekee tiivistä yhteistyöstä Stevenan kanssa ja myös satamaan kaksi vuotta sitten hankittu materiaalinkäsittelykone Mantsinen on kumppanusten yhteinen investointi. Stevenan roolia sataman kehittämisessä Esa Soini pitää ratkaisevana.
– Yhteistyömme Stevenan kanssa on sujunut alusta lähtien erinomaisesti. Kehitämme satamaa koko ajan tiiviissä yhteistyössä ja onnistumisesta kertoo sekin, että kaikki investoinnit on saatu heti hyötykäyttöön, hän kiteyttää.
Hepokarin näkymät ovat valoisat, mutta kasvun haasteena on satama-alueen kaavoitus, joka ei ole edennyt suunnitelmien mukaan. Myös satamaliikelaitoksen muuttaminen osakeyhtiöksi ensi vuoden alussa tulee asettamaan toiminnalle omat haasteensa. Suomen satamaverkoston karsimisesta ja liikenteen keskittämisestä käytyyn keskusteluun Soini suhtautuu rauhallisesti.
– Näitä asioita ei pidä ratkaista valtionhallinnossa, vaan niistä päättävät viime kädessä asiakkaat. Yritykset harkitsevat nykyään tarkasti logistiikkaratkaisujaan ja kilpailuttavat niitä. Sataman elinkelpoisuus määräytyy lopulta sen mukaan, miten hyvin se kilpailussa selviää, hän analysoi.

ugi-from-air