Turun sataman ytimessä sijaitseva varasto S180 on käynyt talven
aikana läpi perusteellisen remontin. Korjaushanke tuli ajankohtaiseksi,
kun Stevena Oy vuokrasi tilat Turun satamayhtiöltä pitkäaikaisella,
kymmenen vuoden sopimuksella. Korjaustöiden yhteydessä
kiinteistön lattiat ja väliseinät uusittiin ja tilat päivitettiin kauttaaltaan
vastaamaan mm. irtolasteille asetettuja hygieniavaatimuksia.
Uudistetussa varastossa Stevenalla on nyt tarjota asiakkailleen
kolme 1000 neliömetrin ja kaksi 500 neliömetrin varasto-osastoa.
Kaikkiaan Stevenalla on Turussa lähes 21 000 neliömetriä katettua
varastotilaa.