Backman-Trummer Group

En stark hemmahamn

 

Karleby där Rauanheimo opererar är belägen, i förhållande till de finska export- och importtransporterna, på en idealisk plats. Det effektiva järn- och landsvägsnätet garanterar snabba förbindelser överallt till landet - också till Ryssland.

Hamnen har utrustats med järnvägsvagnstippler och med en 13 m djup farled, där det är möjligt att lasta och lossa upp till 120.000 torrviktstonsfartyg i Panamax- klass.

Port of Kokkola


I hamnen finns också allvädersterminalen (AWT, All Weather Terminal), som ger en stor marknadsfördel. I den täckta hamnterminalen, som är en av Europas största, fördröjer inte väderleken tidtabellerna och kvaliteten kan garanteras.