Backman-Trummer Group

Karleby

Port of Kokkola

Karleby är beläget, i förhållande till de finska export- och importtransporterna, på en idealisk plats. Det effektiva järn- och landsvägsnätet garanterar snabba förbindelser överallt till landet - också till Ryssland.

Hamnen har utrustats med järnvägsvagnstippler och med en 13 m djup farled, där det är möjligt att lasta och lossa upp till 120.000 torrviktstonsfartyg i Panamax- klass. Till Karleby hamns infrastruktur hör också direkta förbindelser till järnvägsdepån, rymliga lagringsområden och lager, vägningsutrustning, lastningsmaskiner, samt olika typer av transportsystem och truckar.

I hamnen finns också allvädersterminalen (AWT, All Weather Terminal), som ger en stor marknadsfördel. I den täckta hamnterminalen, som är en av Europas största, fördröjer inte väderleken tidtabellerna och kvaliteten kan garanteras.