Backman-Trummer Group

HaminaKotka

Fredrikshamn hör till Finlands mångsidigaste hamnområden. I hamnen, som täcker nästan 500 hektar, hanteras vätske- och torrbulk, containers, RoRo, gas-, projekt- och konventionella laster. Förutom den 12 meter djupa farleden har vi även utmärkta lands- och järnvägsförbindelser.

Kajer: 3000 m

Kajplatser: 27

Farledsdjup: 6,5 – 12,0 m

Kranar/lyftkapacitet: 3 st containerkranar och en mobilkran