Backman-Trummer Group

Verksamhetsplatser

Rauanheimo har verksamhet i Karleby och HaminaKotka hamn.

Tilläggsinformation om dessa finns i balken till vänster.