Backman-Trummer Group

Styckegodshantering

Rauanheimo kan stå till tjänst vid tranporter av såväl små som större styckegods. Vi sköter frakter av alla typer och storlekar, också transporter av tunga maskiner och överstora gods samt specialtransporter.

Vi sköter flexibelt hanteringen av alla former av gods, som kräver speciallarragemang. Vi skaffaar de tillstånd som krävs och ser till att den behövliga kompetensen finns. I vår maskinpark ingår fler än 60 olika lasthanteringsanordningar och vi investerar vid behov för att kunna tillgodose våra kunders krav.

banneri3

I Karleby hanteras styckegodset främst i Stamhamnen, där vi har tillgång till en av Europas största täckta terminaler. I denna allvädersterminal (AWT) kan lasterna hanteras inom utsatt tid utan risk för väderleksproblem.

AWT break bulk
KontaktpersonerVesa Peltola
Speditionschef
Tel. +358 20 777 1351
Vesa Peltola

Pasi Salmela
Regiondirektör
Tel. +358 20 777 1340
Pasi Salmela