Backman-Trummer Group

Fartygsagentur

Vi verkar som representanter för redaren för alla typer av fartyg och laster i Karleby hamn.

Våra långvariga och tillförlitliga kontakter till myndigheter och huvudmän och operatörer säkerställer utomordentliga och flexibla tjänster dygnet runt under besöken i hamnen.

Konceptet inkluderar de tjänster rederiet och fartyget behöver samt uppgörande och distribution av den offentliga information och dokumentation som lotsar, tullen, hamnverket och övriga externa parter behöver.

Agents

Vår personal har gediget skeppsklareringskunnande och deras yrkeskunskap står till ert förfogande.

Vi erbjuder våra tjänster också i hamnarna i Kalajoki och Fredrikshamn.KontaktpersonerMirja Hihnala
Skeppningschef
Tel. +358 20 777 1308
Mob. +358 50 387 3308
Mirja Hihnala
Peter Hassel
Skeppsmäklare
Tel. +358 20 777 1309
Mob. +358 50 387 3309
Peter Hassel
Joel Salmela
Skeppsmäklare
Tel. +358 20 777 1339
Mob. +358 40 559 6573
Joel Salmela