Backman-Trummer Group

Tjänster

Med hjälp av Rauanheimo kan du kombinera sjö- och landvägstransporter till en obruten helhet. Vi kan erbjuda full- sevice. Vi skräddarsyr konkurrenskraftiga logistiklösningar, som ger dig möjlighet att spara såväl tid som pengar.

Vi följer: Yleiset satamaoperointiehtoja 2006.

Vårt ansvar finns specifierat i Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2015) som vi följer förutom I 7§:n 2 momentet nämnda tidsbestämmelse och i 19§: B-del och i 25§ A-del nämnda försäkringsskyldighet. Vi är registrerad kund vid Tullen i Finland och har elektronisk förbindelse till tullen.