Backman-Trummer Group

Internationell och växande

Dagens kunder är kvalitetsmedvetna. De vill veta, vilka andra tjänster de kan få vid sidan om den produkt vi erbjuder. Vi vill att våra kunder upplever att vi gjort allt för att främja deras affärsverksamhet.

Rauanheimos kundbas består av såväl kommersiella- som industriaktörer. Vi har ett brett inhemskt och internationellt samarbetsnätverk och ett mångsidigt kulturkännande och språkkunnande. Bland våra konkurrenter står vi ut inom tre faktorer, som skapar klara fördelar också för våra kunder:

 

Ett starkt logistikkunnande

En stark hemmahamn

Hög kvalitet