Backman-Trummer Group

Strategi

  • Rauanheimo är en av de  ledande aktörerna inom stuveri-, spedition och rederibranschenen samt inom transitotrafiken till Ryssland.
  • Våra kunder ser oss som deras primära val när det gäller logistiktjänster.
  • Den långsiktiga och fortlöpande utvecklingen av strategiska kompetenser samt utvecklingen av logistiska processer tillsammans med moderna informationsbehandlingssystem utgör grundstenarna för denna vision.

banneri2