Backman-Trummer Group

Rauanheimo utvidgade till Fredrikshamn

Verksamheten för Oy M. Rauanheimo Ab, som hör till Backman-Trummer-koncernen, har traditionellt koncentrerats till Karleby hamn. I början av året inleddes ett nytt skede i Rauanheimos historia, då bolaget inledde speditions- och stuveriverksamhet även i Fredrikshamn hamn.

Hamina 2 cmyk

Erfarenheten av transitotrafik avgörande

Valet av Rauanheimo som huvudoperator i Fredrikshamn blev aktuellt när hamnens tidigare operatör koncentrerade sin verksamhet till andra hamnar. Avgörande i valet var Rauanheimos starka kunnande inom transitotrafik. Fredrikshamn har traditionellt varit en viktig knutpunkt för den ryska transitotrafiken och kommer att så förbli även i framtiden.
- Etableringen i Fredrikshamn var en strategisk lösning som har starkt stöd av kunderna och hamnmyndigheterna. Hamnens moderna infrastruktur och dess läge nära ryska gränsen och godsflödena i södra Finland erbjuder ypperliga förhållanden för logistikverksamhet. Till hamnens fördelar hör även fungerande landsvägs- och järnvägsförbindelser, en muddrad farled och utmärkta lagringsmöjligheter för både stycke- och bulkgods, bedömer Rauanheimos verkställande direktör Joakim Laxåback.

Enligt Laxåback utvecklas verksamheten i Fredrikshamn på lång sikt.
- För närvarande omfattar frakten i huvudsak bulkprodukter, men målet är att i fortsättningen också utöka styckegods- och containertrafiken. Vid behov investerar vi också i nya maskiner och anläggningar, säger han.

Kundspecifika servicehelheter

130-åriga Rauanheimo är ett logistikhus med heltäckande kundservice. Bolaget bygger upp optimerade transporthelheter av sjö- och landtransporter. Tjänsterna skräddarsys enligt kundens behov och slutresultatet är en logistiklösning som sparar såväl kundens tid som pengar.

Rauanheimos verksamhet täcker alla hamntrafiktjänster från stuveri och spedition till lagring, rederi- och transitotjänster, landtransporter och containertrafik. Verksamhetens grundar sig på en stark kultur av kundservice och teamarbete. Den stabila värdegrunden har också hjälpt bolaget i olika skeden av dess historia att anpassa sig till förändringar i branschen och ta sig an nya utmaningar.
- Vi är stolta över vår personals kunnande och våra många, långvariga kundrelationer och partnerskap. Vårt mål är att upprätthålla samma atmosfär av motivation och expertis även i Fredrikshamn hamn, konstaterar Laxåback.