Backman-Trummer Group

Oy M. Rauanheimo Ab:s nyheter

09.05.2016

Personalnytt

Saila Mäkikangas (34) har utnämnts till fartygsmäklare fr.o.m. 9.5.2016.

Hon har tidigare arbetat inom resebranschen bl.a. som affärsresetjänsteman
vid Karleby Resebyrå samt trafiktjänsteman vid Kronoby flygfält.

Tillbaka till rubrikerna