Backman-Trummer Group

Vasa hamn har god beredskap för projekttransporter

 MG 3560Vasa hamns kapacitet att betjäna projekttrafik börjar vara i skick. Hamnverket, Vasa stad och hamnoperatören Oy Blomberg Stevedoring Ab har under ett flertal år utvecklat beredskapen och investerat flera miljoner euro i hanteringskedjan.

I början av sommaren färdigställdes den förnyade Vasklotbron, som möjliggör tunga transporter till och från hamnen. Lyftkapaciteten och hanteringskedjan för tungt och skrymmande gods har förbättrats så att man nu kan hantera gods på över 200 ton. Den senaste investeringen är Oy Blomberg Stevedoring Ab:s hamndragare med translifter- och kassettkombination, för att förflytta tunga enheter på hamnområdet.


Oy Blomberg Stevedoring Ab:s verkställande direktör Sakari Mäki-Fränti berättar att man under de senaste åren har ökat lagerkapasiteten och förstorat lagerfälten. Ytterligare kommer en cirka 4 000 m2 lagerhall att byggas under detta år. Oy Blomberg Stevedoring Ab satsar också i fortsättningen på projektkunnandet och har anställt personal för att svara mot den växande efterfrågan. Utvecklingsobjekt på lång sikt är bl.a. en ny hamnväg söderut och förbättrade järnvägsförbindelser.