Backman-Trummer Group

Adolf Lahti nyheter

04.08.2015 15:24

Adolf Lahti Yxpila inleder virkeshantering i Kotka och Varkaus

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab inleder hantering av rundvirke och timmer vid Stora Ensos fabrik i Varkaus och Kotkamills i Kotka. Samarbetsavtal om hanteringstjänsterna undertecknades tidigare under våren och sommaren. Enligt planerna ska verksamheten komma igång i 1.1.2016.

Enligt verkställande direktör Joakim Laxåback är dylika samarbetsavtal en viktig del i Adolf Lahti Yxpilas tillväxtstrategi. Bolaget har enligt honom som mål att inom den egna branschen bli en ledande samarbetspartner för skogsindustrin i Finland.

- Nyinvesteringarna inom skogsindustrin tar fart och därmed ökar efterfrågan på lastnings- och transporttjänster i branschen. Vid virkeshantering använder vi oss av skräddarsydda maskiner och vi har gedigen erfarenhet av motsvarande verksamhet från UPM:s fabrik i Jakobstad där vi har ansvar för hela virkeshanteringen, berättar Laxåback.


Tillbaka till rubrikerna