Backman-Trummer Group

Backman-Trummer -koncernen i korthet

Backman-Trummer -koncernen erbjuder globala logistiklösningar. Dessa lösningar består av landsvägs-, järnvägs-, flyg-, container-, tankcontainer- och projekttransporter.

Backman-Trummer -koncernen är även en stor hamnoperatör i tio olika hamnar på västkusten i Finland, från Kalajoki i norr till Hangö i söder samt i Fredrikshamn, nära den ryska gränsen. Den sammalagda lagerytan som gruppen disponerar över är 180.000 m2.

Backman-Trummer -koncernen, vars moderbolag Oy Backman-Trummer Ab är över 130 år gammal, är en del av KWH Logistics som består av Backman-Trummer -koncernen och KWH Freeze.

KWH -koncernen är ett solidt familjeföretag som tillverkar plast- och slipprodukter samt producerar logistitjänster.

Backman-Trummer -koncernen består av följande bolag: Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Backman-Trummer Ab, Oy Blomberg Stevedoring Ab, Oy Moonway Ab, Oy M. Rauanheimo Ab, Stevena Oy och Talavuo Oy.