Backman-Trummer Group

Rauanheimo laajensi Haminaan

Backman-Trummer-konserniin kuuluvan
Oy M. Rauanheimo Ab:n toiminta on painottunut perinteisesti Kokkolan satamaan. Vuoden alussa Rauanheimon historiassa alkoi uusi vaihe, kun yhtiö otti vastatakseen myös Haminan sataman huolinta- ja ahtaustoiminnan.

Hamina 2 cmyk

Transitoliikenteen kokemus ratkaisevaa

Rauanheimon valinta Haminan pääoperaattoriksi tuli ajankohtaiseksi sataman aiemman operaattorin keskitettyä toimintojaan muihin satamiin. Ratkaisevaa valinnassa oli etenkin Rauanheimon vahva transitoliikenteen osaaminen. Hamina on ollut perinteisesti tärkeä Venäjän transitoliikenteen solmukohta ja tulee olemaan sitä pitkälle tulevaisuuteen.
- Haminaan tulo oli meille strateginen ratkaisu ja sillä on asiakkaiden ja satamaviranomaisten vahva tuki. Sataman moderni infrastruktuuri ja sijainti lähellä Venäjän rajaa ja Etelä-Suomen tavaravirtoja tarjoavat erinomaiset puitteet logistiikkatoiminnoille. Sataman etuina ovat myös  toimivat maantie- ja rautatieyhteydet, ruopattu väylä ja erinomaiset varastointimahdollisuudet sekä kappale- että bulkkitavaralle, arvioi Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåback.

Laxåbackin mukaan toimintaa Haminassa rakennetaan pitkällä tähtäyksellä.
- Tällä hetkellä rahti käsittää pääasiassa bulkkituotteita, mutta jatkossa tavoitteena on kasvattaa sen rinnalla kappaletavara- ja konttiliikennettä. Tarvittaessa investoimme myös  uusiin koneisiin ja laitteisiin, hän sanoo.

Asiakaskohtaisia palvelukokonaisuuksia

130-vuotias Rauanheimo on täyden palvelun logistiikkatalo. Yhtiö rakentaa meri- ja maakuljetuksista saumattomia kuljetuskokonaisuuksia. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeisiin ja  lopputuloksena on logistiikkaratkaisu, joka säästää asiakkaalta sekä aikaa että rahaa.
Rauanheimon toiminta kattaa kaikki satamaliikenteen palvelut ahtauksesta ja huolinnasta varastointiin, varustamo- ja transitopalveluihin, maakuljetuksiin ja konttiliikenteeseen. Toiminnan perustana on vahva asiakaskeskeisyyden ja yhdessätekemisen kulttuuri. Vakaa arvopohja on myös auttanut yhtiötä historian eri vaiheissa sopeutumaan alan muutoksiin ja tarttumaan uusiin haasteisiin.
- Olemme ylpeitä henkilöstömme osaamisesta ja monista pitkäaikaisista asiakassuhteista ja kumppanuuksista. Tavoitteenamme on pitää yllä samaa motivaation ja asiantuntemuksen ilmapiiriä myös Haminan satamassa, Laxåback toteaa.