Backman-Trummer Group

Tästä haluamme kertoa

19.6.2017 9.55

Entistä selkeämmin asiakkaan etu edellä

KWH Logistics –ryhmän yhtiöt määrittelivät missionsa ja visionsa uudelleen viime vuoden lopulla. Uusi missiomme kuuluu: We provide optimized logistics solutions for our customers. Se painottaa entistäkin selkeämmin asiakkaan etua toimintamme keskeisenä kriteerinä. Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme on varmasti helppo ymmärtää mission viesti, sillä toteutamme sitä joka päivä käytännön työssämme.

Visioksemme määriteltiin huolellisen harkinnan tuloksena: We are the leading and most trusted logistics partner focusing on innovation and safety. Eräs tämän vision keskeisistä viesteistä on turvallisuus, joka tässä on ymmärrettävä sanan laajassa merkityksessä. Perinteisen henkilöturvallisuuden lisäksi se nimittäin tarkoittaa meille myös ympäristö- ja tuoteturvallisuutta. 


Turvallisuus kuuluu jokaisen vastuullisesti toimivan yrityksen perusarvoihin. Olenkin ylpeä siitä, että tämä tärkeä käsite on nostettu esiin visiossamme. Haluamme toimia niin eettisesti kuin sosiaalisestikin vahvalla moraalilla. KWH Logistics –yritysten teknologia ja operatiivinen toiminta on toki jo nyt tasolla, jolla taataan kustannustehokas ja lastin kannalta turvallinen käsittely. 


Visiomme aikatavoitteeksi on asetettu vuosi 2025, mutta minulla on vahva tuntuma siitä, että voimme päästä tavoitteeseemme jo paljon aiemminkin. 


Logistiikkapalvelujen vertailussa ja valinnassa hinnalla on usein ratkaiseva merkitys asiakkaalle. Kilpailutustilanteessa pyritään yksikkökustannusten minimointiin, mutta samalla unohtuvat helposti riskit ja niistä aiheutuvat kustannukset. Riskien toteutuessa kustannukset saattavatkin riistäytyä ja niiden muodostuminen voi kääntyä arpapeliksi. 


KWH Logistics –ryhmän yhtiöissä tehdään jatkuvasti työtä turvallisten työskentelytapojen varmistamiseksi. Esimerkiksi OHSAS 18001 -sertifiointia on tarkoitus laajentaa Rauanheimon ohella muihin satamaoperointiyhtiöihimme vielä tämän vuoden aikana. Turvallisuuden eteen tekemämme työ tuo toimintaan myös tehokkuutta ja uusia innovaatioita. 


Alan kustannustehokkaimpana ja sosiaalisesti vastuullisimpana toimijana olemme tavoitteemme mukaisesti halutuin ja luotetuin logistiikkakumppani asiakkaillemme. 


Markku Mäkipere 

Toimitusjohtaja Stevena Oy

Oy Moonway Ab
Palaa otsikoihin