Backman-Trummer Group
laivanhuolinta

Huolintaa ja laivanselvitystä isolla rintamalla


Sujuvat ja nopeat laivakäynnit ja häiriötön tavaran liikkuminen vaatii ammattitaitoisen huolinnan ja laivanselvityspalvelut. Oy Backman-Trummer Ab tuottaa varustamosta, satamasta ja operaattorista riippumattomia laivanselvitys- ja huolintapalveluja kaikissa länsirannikon satamissa. Backman-Trummerilla on käytössä sähköiset EDI-yhteydet tullin ja liikenneviraston tietojärjestelmiin. Stevena toimii tiiviissä yhteistyössä Backman-Trummerin Lounais-Suomen yksikön kanssa, jonka vastuulle kuuluvat mm. seuraavat satamat:

Pääsatamat:
•          Naantali
•          Uusikaupunki
•          Turku

Muut satamat:
•         Rauma
•         Pori
•         Koverhar

Palvelu kattaa kaikki satamissa käyvät alustyypit: hakurahtiliikenne, Roro-linjaliikenne, konttilaivat, tankkerit, risteilijät, telakoinnit, jne. 

laivaselvittajaLaivanselvittäjä Lassi Luukkanen, 050 591 9256
lassi.luukkanen@backman-trummer.fi
agency.naantali@backman-trummer.fi