Backman-Trummer Group

IMDG luokitus

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) koodi kehitettiin vaarallisten aineiden kuljetukseen ja varastointiin satamassa. Vaaralliset aineet ovat luokiteltu seuraavasti:

LUOKKA 1 - RÄJÄHTEET

LUOKKA 2 - KAASUT

LUOKKA 3 - PALAVAT NESTEET

LUOKKA 4 - HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

LUOKKA 5 - HAPETTAVAT AINEET JA ORGAANISET PEROKSIDIT

LUOKKA 6 - MYRKYLLISET JA TARTUNTAVAARALLISET AINEET

LUOKKA 7 - RADIOAKTIIVISET AINEET

LUOKKA 8 - SYÖVYTTÄVÄT AINEET

LUOKKA 9 - MUUT VAARALLISET AINEET JA ESINEET

MEREN PILAANTUMISTA AIHEUTTAVAT AINEET

Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy osoitteesta: www.imo.org