Backman-Trummer Group

Strategia


  • Rauanheimo on yksi Suomen johtavista toimijoista ahtaus-, satamahuolinta- ja varustamoalalla sekä Venäjän kauttakulkuliikenteessä.
  • Asiakkaamme kokevat palvelumme siten, että me olemme heidän ensisijainen valintansa logistisissa palveluissa.
  • Pitkäjänteinen ja jatkuva strategisten kompetenssien sekä logististen prosessien kehitys tuettuna moderneilla tiedonhallintajärjestelmillä ovat tämän tulevaisuuden kuvan tukipilarit.

    banneri2